ISPS مخفف کلمات لاتین (International Ship and port Security) و به معنی امنیت بین المللی کشتی ها و بنادر می باشد. شما چه صادر کننده، وارد کننده، یا تاجر فعال و قدیمی چه تازه وارد باشید. می بایست جواب این سوال را قبل از ورود به امر تجارت دریایی، بلد بوده باشید .

تجارت و خصوصا حمل و نقل دریایی بصورت ناآگاهانه و نسنجیده و همچنین برخی از هزینه های پنهان کرایه حمل، ممکن است به عمر تجارت شما خاتمه بدهند. پس بایستی آنها را از نزدیک و بطور دقیق کنترل کرد و زیر نظر گرفت.

اگر شما فرم استعلام نرخ کرایه حمل را مرتب چک کرده باشید یا در صورتحساب کرایه حمل دقت کرده باشید شاید بخشی از آن صورتحساب تحت عنوان هزینه کد ISPS یا هزینه امنیت بین المللی کشتی ها و بنادر مشاهده کنید که عنوان آن ” هزینه ISPS ” یا “هزینه اضافی برای ISPS” یا فقط بطور خلاصه و ساده “ISPS” را درآن صورتحساب قید نموده اند.

همانطوری که گفته شد کلمه ISPS  مخفف کلمات International Ship and Port Security  است و اصولا این نوع نوشتار و بکارگیری مخفف کلمات یا همچنین ترکیب چند کلمه مهم و کلیدی و تشکیل کلمه جدید و مرخم نویسی در انگلیسی بویژه در علم کشتیرانی و حمل و نقل دریایی، بسیار مرسوم است .

کد امنیت بین الملی کشتی و بندر (ISPS) چیست ؟

اگر ازخودتان این سوال را بکنید که معنی و مفهوم کلمه  آی . اس. پی . اس  چیست، متوجه خواهید شد که کاربرد این عبارت بعد از اتفاق و حادثه حمله یازده سپتامبر (به برج دوقلوی آمریکا) شروع شد .

سازمان جهانی دریانوردی یا International Maritime Organization به این نتیجه رسید که آنچه که در هوا اتفاق افتاد می تواند در دریا، در بنادر یا اقیانوس ها هم اتفاق بیافتد .لذا این سازمان تصمیم گرفت معیار های امنیتی موجود را توسعه و تکمیل و به تمامی دریانوردان، بنادر و صاحبان کشتی، وارد کنندگان و صادر کنندگان محمولات، توصیه نموده و آنرا کاربردی نماید .

این معیار‌‌ها تحت عنوان کد امنیت بین المللی کشتی و بندر نام گرفت . معیارهای یاد شده فوق در یک جلسه اضطراری بحث و بررسی شد و مقرر گردید که بند جدیدی به کنوانسیون بین المللی  سولاس (SOLAS) مصوبه مورخ 1974 فصل یازدهم قسمت دوم، اضافه شده و آن را (کنوانسیون سولاس) در خصوص امنیت کشتی ها و بنادر و جان اشخاص و پرسنل، بیشتر تقویت نماید .

هدف کد ISPS  :

منظور و هدف اولیه کد ISPS ایجاد یک جهارچوب بین المللی استاندارد شده و اصولی برای دنیای دریانوردی بود.

این کد به کشور هایی که آنرا پذیرفته و امضاء نموده اند اجازه می دهد تا خطرات موجود و احتمالی برای کشتی هایی که به بندر یا بنادر آنها وارد می شوند را بررسی، ارزیابی و بازرسی کنند و به تبع آن معیارهای مناسب برای تعیین حدود امنیت مورد نیاز برای آن کشتی ها را اتخاذ نمایند و متعاقبا (آنها بایستی) این موازین را دنبال نموده و امنیت تدافعی و مربوطه را فراهم سازند .

ایجاد پست ها و مسئولیت های مربوطه برای تمامی ذینفعان (از قبیل دولت ها و نماینده آنها، ادارات بنادر و کشتیرانی و نمایندگان آنها) که این کد ISPS را پذیرفته و امضاء کرده اند بایستی مطمئن شوند که امنیت دریانوردی را چه در حد نیاز محلی و داخلی و چه در حد نیازهای بین المللی فراهم نموده اند .

درباره ISPS بیشتر بدانیم:

تمامی ذینفعان ( از قبیل دولت ها و نمایندگان آنها، ادارات بنادر و کشتیرانی و نمایندگان آنها ) که این کد ISPS  را پذیرفته و امضاء کرده اند بایستی مطمئن شوند که با ایجاد پست ها و مسئولیت های مربوطه برای امنیت دریانوردی، انرا را چه در حد نیاز محلی و داخلی و جه در حد نیازهای بین المللی فراهم نموده اند .

»  تبادل و تشریک مساعی اطلاعات مربوطه در ارتباط با امنیت دریا و دریانوردی .

»  دادن اطمینان به مالکان کشتی ها مبنی بر اینکه معیارهای امنیتی دریایی مناسب و در خور توجه برقرار شده است .

کد ISPS  یعنی  ” امنیت جهانی کشتی و بنادر ” مصرح می کند که شرکت های خط کشتیرانی، بنادر، ترمینال ها موظف هستند که افسران و یا پرسنل امنیتی روی هر کشتی و در هر بندر، افسران و یا پرسنل امنیتی بگمارند و همچنین نسبت به تهیه نقشه های امنیتی، کمال همت خود را بکار برند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × دو =