به گل نشستن کشتی ( Stranding ) و وظایف کاپیتان کشتی:

بر حسب قاعده زمانی که کشتی مواجه با خطر می شود این وظیفه کاپیتان است که با تعقل و قضاوت صحیح، سعی خود را در جهت رهایی از خطر و حفظ اموال مورد مخاطره، بکار برد. اگر کشتی به گل بنشیند کاپیتان باید سریعا” کلیه اقدامات لازم در جهت شناوری مجدد آن بعمل آورد. اگر اقدامات موفقیت آمیز باشد کلیه جزییات آن باید به مدیر کشتی یا صاحبان کشتی تلگراف گردد و سپس در این فرصت گزارش کتبی جامعی تهیه شود.
ولی اگر اقدامات کاپیتان برای شناور کردن مجدد کشتی موفقیت آمیز نباشد و همچنان کشتی روی گل باشد در اینصورت باید سریعا” مراتب به مدیر کشتی اطلاع داده شود. گزارش باید حاوی مطالب زیر باشد:

1 – طول و عرض جغرافیایی و مشخصات محل به گل نشستن، زمان بگل نشستن، موقعیت کشتی، نوع و ماهیت سطح محل تماس با دریا (مانند تخته سنگ، گل معمولی، گل رس، مرجان و…) و نیز سختی و نرمی کف دریا… .
2 – وضعیت جزر و مد در هنگام بگل نشستن
3 – زمان دقیق جزر و مد دریا
4 – وضعیت باد و دریا
5 – پیش بینی وضع هوا برای 24 یا 48 ساعت آینده
6 – آبخور کشتی قبل از به گل نشستن
7 – آبخور (فعلی) کشتی روی گل، در جلو و در عقب کشتی و با ذکر اینکه در چه مرحله ای از مد، آبخور اندازه گیری شده است.
8 – اندازه گیری عمق دریا در اطراف کشتی بویژه جلو و عقب آن، چپ و راست از قسمت میانه کشتی. همچنین وضعیت جزر و مد هنگام اندازه گیری، باید ذکر گردد.
9 – مقدار نفوذ آب به کشتی (چنانچه آب به کشتی نفوذ کرده باشد)
10 – جزییات نشت سوخت کشتی (با ذکراینکه آیا نشت قابل کنترل با پاک کردن و جدا کردن از آب می باشد یا خیر؟)
11 – وضع ظاهری سکان، دستگاه فرمان و هدایت کشتی، موتور ها و پروانه…
12 – جزییات دیگر خسارت وارده
13 – جزییات جراحات فرد یا افرادی که ممکن است هنگام به گل نشستن کشتی یا پس از آن به وقوع پیوسته باشد و امکان نیاز پزشکی…
14 – با وجود اینکه ممکن است مانیفست کالا یا نقشه بارگیری در اختیار صاحبان کشتی یا نمایندگان کشتیرانی باشد، باید گزارش مقدار تناژ کالای روی کشتی و نیز جزییات محمولات خطرناک همراه با شرح مختصری از وضع بارچینی گزارش گردد.
15 – جزییات هر نوع کمک پیشنهاد شده توسط یدک کش های ناجی منطقه
16 – هر نوع اطلاعات مربوطه دیگر
17 – توصیه های کاپیتان کشتی

در صورتیکه سبک کردن و یا ریختن محموله به دریا جهت شناور شدن مجدد کشتی ضرورت یابد، اداره مرکزی، در صورت مناسب بودن شرایط، جهت بازرسی محمولات عمومی بازرس اعزام خواهد نمود. در صورتیکه این امکان وجود نداشته باشد کاپیتان کشتی باید دستور العمل های دقیقی در ارتباط با ثبت محمولات تخلیه شده یا به دریا ریخته شده یا انتقالی به کشتی دیگر و خسارت وارده در این عملیات را صادر نمایند.
پس از شناور شدن مجدد کشتی، در اولین فرصت، کاپیتان گزارش کتبی جامعی همراه با مستندات دفاتر عرشه، موتورخانه، نقشه ها، نمودار و غیره و طبق دستور العملی که در خصوص تهیه گزارش داده شده است به مدیر کشتی ارسال می دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 2 =