جدیدترین اصلاحات آیین نامه بهره برداری از کانتینر در تاریخ پانزدهم تیرماه سال 1402 با موضوع اصلاحات فصل ششم (هزينه ديركرد) آيين نامه بهره برداری از كانتينر به شركتهای كشتيرانی ، نماينده كشتيرانی ، خدمات بندری و … عضو و غير عضو به شرح ذیل توسط انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ابلاغ شد. تصویر این آیین نامه در ادامه قابل ملاحظه و دانلود می باشد.

احتراما، نظر به بررسی و اظهارنظر کمیته مشورتی تخصصی امور کانتینری و مصوبه نشست مورخ 1402/03/22 هییت مدیره محترم انجمن اصلاحات بعمل آمده وفق تبصره 3 و 4 و 6 بند 1 فصل ششم (هزینه دیرکرد) آیین نامه بهره برداری از کانتینر جهت استحضار و اجراء از تاریخ 1402/04/17 ابلاغ می‌گردد. متذکر میشود مواعد مندرج در تبصره 3 و 4 برای عملیات کانتینری منطبق بر طرح بیمه برگشت سالم کانتینر هم چنان 10 روز می باشد.

تبصره 3 : گیرنده کاال موظف میباشد حداکثر طی 7 روز از تاریخ صدور صورتحساب نهایی هزینه دیرکرد ، نسبت به پرداخت و تسویه حساب اقدام نماید. چنانچه دریافت ترخیصیه با بهره مندی از تسهیالت (طرح بیمه برگشت سالم کانیتر) صورت پذیرفته باشد حداکثر زمان تسویه حساب 10 روز می باشد.

تبصره 4 : در صورت عدم تسویه حساب وفق تبصره ،3 مبنای زمانی نرخ تسعیر ارز هزینه دیرکرد برگشت کانتینر در صورت افزایش نرخ، روز تسویه حساب می باشد و علاوه بر آن گیرنده کالا بابت تاخیر در پرداخت، مازاد بر تاریخ 7 روزه (مهلت تسویه حساب) روزانه 1 در هزار تا روز تسویه حساب می بایستی جریمه دیرکرد پرداخت نماید. چنانچه دریافت ترخیصیه با بهره مندی از تسهیالت (طرح بیمه برگشت سالم کانتینر) صورت پذیرفته باشد موعد این تبصره 10 روز خواهد بود، در عین حال نرخ جریمه دیرکرد ثابت می باشد.

تبصره 6 : متصدی حمل و نقل / نماینده کشتیرانی مکلف است حداکثر طی 7 روز پس از تحویل کانتینر خالی سالم به محوطه طرف قرارداد خود و دریافت اسناد مثبته ، سپرده نقدی دریافتی یا آن بخش باقی مانده از سپرده نقدی را به ذینفع اصلی مسترد نماید در غیر آن مازاد بر زمان 7 روزه (مهلت استرداد وجه) روزانه 1 در هزار وجه قابل استرداد تا روز استرداد سپرده / مانده سپرده جریمه دیرکرد پرداخت نماید.

جدیدترین اصلاحات آیین نامه بهره برداری از کانتینر

آیین نامه بهره برداری از کانتینر

آیین نامه بهره برداری از کانتینر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + هشت =