اینکوترمز و تمام آنچه که باید در این مورد بدانیم

در هر معامله بازرگانی دو بخش وجود دارد: خریدار و فروشنده. وقتی بحث هزینه حمل با کشتی باشد، یک یا هر دو طرف ممکن است در نهایت هزینه های متفاوتی را به اشخاص مختلف بپردازند.این سوال که چه کسانی باید چه هزینه هایی (کرایه حمل) را باید تقبل کنند باعث سردرگمی افراد زیادی اعم ازحرفه ای و مبتدی شده است.در این مقاله میخواهیم به تشریح این موضوع بپردازیم.

اولین منبعی که برای یافتن جواب باید به آن رجوع کنیم قرارداد بین خریدار (CONSIGNEE) و فروشنده (SHIPPER) کالا اعم از حمل دریایی یا زمینی یا هوایی می باشد.این قرارداد علاوه بر مشخص کردن مشخصات کالا به ترم حمل نیز اشاره میکند که همان قوانین اینکوترمز نامیده میشود.

اینکوترمز (ترمهای حمل)

قوانین اینکوترمز در واقع تعهدات هر دو طرف را از نظر هزینه ها، مسئولیت ریسکها و خطرات و کاهش ابهامات را در قرارداد مشخص میکند.قوانین اینکوترمز از زمان ایجاد توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در سال 1936، به یک مرجع استاندارد با تایید جهانی در حمل و نقل بین المللی و بخش کاملی از تجارت در ابعاد جهانی تبدیل شد.

کارکرد اصلی قوانین اینکوترمز در نسخه نهم:

 •    تعیین تعهدات خریدار و فروشنده در معامله ی بازرگانی
 •    تصریح ریسک ایجاد شده از طرف فروشنده به خریدار تحت هر یک از قوانین*
 •    مشخص کردن روش تقسیم هزینه ها بین خریدار و فروشنده

لازم است که بدانیم قوانین اینکوترمز:

 •  قرارداد فروش نیست
 • تعیین نمیکند که انتقال کالا ها کجا و به چه کسی واگذار میشوند
 • محل پرداخت هزینه، واحد پول مورد استفاده در قرارداد و شرایط معامله را تعیین نمی کند و این شرایط صراحتا در قرارداد فروش توسط قوانین حاکم بر آن تعریف میشوند

نکته بسیار مهم اینست که قرارداد فروش هیچگاه نمیتواند قوانین اینکوترمز را نقض نماید یا به عبارتی قرارداد فروش به قوانین اینکوترمز ارجحیت ندارد.

یازده مورد از قوانین اینکوترمز:درجدیدترین نسخه سال 2020 هستند که توسط اتاق بازرگانی بین المللی در سپتامبر 2019 منتشر شده و هر کدام از آنها به نکات متفاوتی در خصوص هزینه و خطرات موجود اشاره دارند.

 

ترمهای مشتمل بر همه روش های حمل و نقل (دریایی ، زمینی، هوایی):

 1. EXW _ Ex Works
 2. FCA _ Free Carrier
 3. CPT _ Carriage Paid To
 4. CIP _ Carriage and Insurance Paid To
 5. DAP _ Delivered at Place
 6. DPU _ Delivered at Place Unloaded
 7. DDP _ Delivered Duty Paid

 

ترمهای مختص حمل و نقل بارهای دریایی:

 1. FAS _ Free Alongside Ship
 2. FOB _ Free On Board
 3. CFR _ Cost and Freight
 4. CIF _ Cost Insurance and Freight

تقسیم هزینه ها در اینکوترمز:

بسته به نوع اینکوترمز، خریدار و فروشنده باید هزینه های زیر را پرداخت کنند:

 • هزینه های قبل از حمل کالا (local charges)
 •  هزینه های بعد از حمل کالا به خط کشتیرانی یا شرکت خط حمل و نقل، یا شرکت NVOCC
ترم حمل فروشنده خریدار
RULES FOR ALL MODES OF TRANSPORT
EXW – Ex Works
EXW فروشنده ، اصولا این ترم حمل کم ریسکترین و کم مسئولیت ترین حالت ممکن برای فروشنده میباشد تمام هزینه ها بعد از بارگیری در انبار فرونشده بعهده خریدار میباشد
FCA – Free Carrier
FCA All charges upto delivery to the Carrier and point mutually agreed between the buyer and seller, including customs clearance at origin.. All charges from the agreed point of handover to Carrier excluding customs clearance at origin and transportation..
CPT – Carriage Paid To
CPT All charges upto delivery to the point mutually agreed between the buyer and seller, excluding insurance, but including customs clearance at origin.. All charges from the agreed point of delivery including customs clearance at destination and insurance for the whole carriage..
CIP – Carriage and Insurance Paid To
CIP All charges upto delivery to the point mutually agreed between the buyer and seller, including insurance and customs clearance at origin.. All charges from the agreed point of delivery including customs clearance at destination, transportation and any additional insurance past the delivery point..
DAP – Delivered at Place
DAP  All charges upto delivery to the point past the terminal, mutually agreed between the buyer and seller, ready for pick up, excluding customs clearance All charges from delivery from the point past the terminal mutually agreed between the buyer and seller, including customs clearance
DPU – Delivered at Place Unloaded
DPU All charges upto delivery to a named point, mutually agreed between the buyer and seller, unloaded and placed at the disposal of the buyer.. All charges from unloading of the goods at the point mutually agreed between the buyer and seller including customs clearance at destination..
DDP – Delivered Duty Paid
DDP All charges right upto delivery to the point mutually agreed between the buyer and seller including export and import customs clearance, Duties, VAT.. All charges past the point of delivery mutually agreed between the buyer and seller..
RULES FOR SEA AND INLAND WATERWAY TRANSPORT
FAS – Free Alongside Ship
FAS All charges upto delivery alongside the ship generally nominated by the buyer, including customs clearance at origin, excluding cargo loading costs at origin.. All charges from cargo alongside the ship including cargo loading costs at origin..
FOB – Free On Board
FOB All charges upto loading on board the ship nominated by the buyer, including customs clearance at origin, including cargo loading costs.. All charges from the time cargo loaded on board the ship at origin..
CFR – Cost and Freight
CFR All charges upto delivery to the named port of destination mutually agreed between the buyer and seller, including customs clearance at origin, excluding insurance.. All charges from the named port of destination including customs clearance at destination, transportation..
CIF – Cost Insurance and Freight
CIF All charges upto delivery to the named port of destination mutually agreed between the buyer and seller, including customs clearance at origin and including the minimum required insurance.. All charges from the named port of destination including customs clearance at destination, transportation, excluding insurance..

Please note above is just a guideline..

For a full and complete understanding, it is recommended that you go through the complete Incoterms® 2020 book which you can buy here..

To achieve a professional Certificate, you can buy the ICC Academy’s new online training course – the Incoterms® 2020 Certificate – developed by the educational arm of the ICC, the ICC Academy.. This course is the world’s only ICC-endorsed online training on the Incoterms® 2020 rules.

چه کسی به صورت حضوری هزینه حمل دریایی را پرداخت میکند؟

زمانی که تقسیم هزینه های بین خریدار و فروشنده از نظر بازرگانی و بر اساس قوانین اینکوترمز مشحص شد، بخش دیگری که نیاز است به آن توجه کنیم این است که از نظر خط  کشتیرانی و یا شرکت حمل و نقل، چه کسی باید هزینه های مرتبط با حمل کالا را پرداخت کند. چرا که ممکن است فروشنده کالا، ارسال کننده کالا و اظهار کننده صادراتی در مبدا یکسان نباشند و همچنین ممکن است خریدار، وارد کننده و گیرنده در مقصد افراد متفاوتی باشند.

در بسیاری از موارد، خط کشتیرانی و یا شرکت حمل و نقل امکان تشخیص و یا دسترسی به فروشنده و خریدار واقعی را ندارد و در واقع هر کسی که صورت حساب را بر اساس تاییدیه رزرو (بوکینگ) از خط کشتیرانی و یا شرکت حمل و نقل دریافت کند باید به صورت حضوری نیز هزینه ها را به خط پرداخت نماید.

حمل و نقل دریایی میتواند شامل قسمت های مختلفی باشد:

 • طرف قرارداد یا صاحب قرارداد:

کسی که با خط حمل و نقل سر هزینه های حمل و نقل دریایی مذاکره می کند که میتواند مالک واقعی کالا (BCO) یا حمل کننده کالا به نماینگی از طرف مالک واقعی کالا باشد.

 

 • رزرو کننده:

کسی که ممکن است جدا از طرف قرارداد باشد و اگر اینطور باشد معمولا نماینده مالک بار است و مسئول رزرو و نگهداری از اسناد مربوط به مالک کالا را دارد.

 • مسئول بسته بندی/ انباردار:

کسی که مسئول بسته بندی کالاهای متعلق به صاحب کالاست. قرارداد با انبار میتواند از طرف صاحب واقعی کالا یا از طرف رزرو کننده (Booking Party) با انباردار منعقد شود.

 • جابجا کننده:

کسی که محموله یا کانتینرها را بین انبار صاحب کالا، انبار بسته بندی و دپوی بندر و خط کشتیرانی جا به جا می کند.

 

در اغلب  موارد خط کشتیرانی یا شرکت حمل و نقل کلیه موارد مربوط به حمل کالا، عملیات و اسناد مربوط به پروژه حمل را با رزرو کننده (که ممکن است همان صاحب کالا باشد) هماهنگ میکند.همچنین خط کشتیرانی یا شرکت حمل و نقل برای دریافت کرایه حمل و دستورالعملهای مربوط به بارنامه با رزرو کننده طرف میباشد.

برای سهولت فرایند تجاری ممکن است رزرو کننده هزینه کرایه حمل و یا سایر هزینه های مربوط به حمل و همچنین هزینه های محلی مبدا را به نمایندگی از صاحب کالا تقبل نماید

برای مثال رزرو کننده خط کشتیرانی یا شرکت حمل و نقل و همچنین سایر هزینه ها شامل هزینه بارگیری بار داخل کانتینر،هزینه بازرسی، هزینه اظهار گمرکی، حق الزحمه کالا (عوارض باراندازی)، هزینه های اسناد، هزینه تاییدیه وزن کانتینر(VGM) ، هزینه حمل تا بندر بارگیری، هزینه THC در بندر بارگیری، هزینه های جانبی خط، هزینه صدور بارنامه و… را پرداخت کند. در واقع کلیه هزینه های قبل از حمل در این قسمت قرار میگیرد.

همچنین بصورت عرف یکی از طرفین طرف قرارداد (بسته به نوع قرارداد ترم حمل ان) باید هزینه های مربوط به حمل مثل کرایه حمل کشتی تا مقصد، تعدیل بهای سوخت (BAF) ، تعدیل نرخ ارز (CAF)، ISPS و هر هزینه اضافه دیگری مانند جریمه کالای خطرناک، اضافه بهای کالای خارج از اندازه استاندارد (ترافیکی) و اضافه بهای کالای با وزن بالاتر از اندازه استاندارد را بر اساس قرارداد فیمابین پرداخت کند.

نکات کلیدی درباره اینکوترمز:

باید توجه ویژه ای به نوع هزینه پرداخت کرایه حمل (که معمولا در بخش چهارم بارنامه اشاره شده است) و همچنین اینکوترمز مشخص شده در قرارداد فروش داشت.

نکته بسیار مهم دیگر این است هیچ راه ارتباطی مستقیمی بین اینکوترمز و خط حمل و نقل وجود ندارد. و وظیفه تقسیم مسئولیتها بین طرفین قرداد مستقیما بعهده خودشان میباشد.بدین معنی که طرفین معامله (خریدار/ فروشنده و نماینده آن) نباید فرض کنند با گفتن CIF  یا FCA  یا EXW ، خط حمل و نقل آن ها را بر اساس اینکوترمز شارژ میکند!!

بطور معمول بحث و مجادله های زیادی بین طرفین قرارداد و خط حمل و نقل در این خصوص پیش می اید.

 

نتیجه :

اگر طرفی که باید هریک از هزینه های کرایه کشتی را پرداخت کند، چه درمرحله قرارداد بین خریدار و فروشنده و چه در مرحله BOOKING بین خط کشتیرانی و رزرو کننده، از ابتدا به صورت واضح مشخص نشود، به احتمال زیاد باعث ایجاد هزینه های اضافه ای خواهد شد که ممکن است کسی مسئولیت پرداخت انرا بعهده نگیرد و این خود باعث بوجود امدن مشکلات زیادی شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 1 =